FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!

Được chế tạo để đảm bảo độ tin cậy trọn đời, Ford Ranger đã vượt qua những bài thử nghiệm trong thời tiết và địa hình khắc nghiệt nhất của 5 Châu lục, khẳng định bản lĩnh tiên phong và "mạnh mẽ đậm chất Ford"
FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!
FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!

FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!

FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!

FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!

FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!

FORD RANGER - THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN!